RÆM har varetaget vagterne ved 12 containerpladser på lukkede områder, samt haft nogle få servicepersoner på ReAct

Containervagter:

Betjeningspanel på bioaffaldscontainer
Betjeningspanel på bioaffaldscontainer

Containervagterne er vagt ved genbrugs-containerne inde på de lukkede områder af festivalpladsen. Her kan boderne aflevere deres sorterede affald.
Vores arbejde består i at vejlede og sørge for at affaldet afleveres i de rigtige containere. Vi skal altså ikke selv håndtere affaldet. Der er komprimator på de fleste containere og disse betjener vi selvfølgelig også.
Ved alle container-pladserne vil der være en lille pavillon med et par stole, så man kan sidde og hvile sig samt få ly for sol og – måske regn.
Der skal bruges frivillige fra lørdag når campingpladsen åbner til og med mandag efter musikperioden. I alt 10 dage.
Man skal have 4 6-timers vagter i løbet af denne periode i alt 24 timer, plus at man skal møde  i fællesteltet ½ time før hver vagt.

Hver deltager får en formiddags-, en eftermiddags- og en aftenvagt, plus en fjerde vagt, hvor det enten bliver en nattevagt eller en tilfældig af de andre. Bemærk at nattevagten er frivillig. Vagttiderne er: 08-14, 14-20, 20-02 og nattevagten er 02-08.
Man skal møde op i fællesteltet ½ time før vagten for at krydse sig af og orientere sig om evt. ændringer. De der har vagt i fællesteltet skal møde 1 time før, så der er kaffe parat til de andre vagter.
Man er 2 personer sammen på vagt, og hvis du ikke har en fast makker, vil du blive sat sammen med forskellige personer på vagterne, dog således at du på de første vagter, så vidt det er muligt kommer sammen med nogen, der har prøvet det før.
Man får vagter på 4 forskellige pladser både udenfor og indenfor musikområdet. Vagterne er også fordelt så man får vagt både før og under musikperioden, der er fra onsdag til og med lørdag.
Vi vil gerne prøve at efterkomme særlige ønsker hvis du er forhindret en bestemt dag.
Da der erfaringsmæssigt er nogle som gerne vil undgå aftenvagterne, er det en stor fordel for os hvis man siger til hvis man er villig til at tage ekstra aftenvagter.

 

ReAct:

Her blev kun brugt 12 personer i 2018.
Oprydning på campingområderne og ikke mindst opfordring til oprydning skal varetages af en gruppe på 400 M/K. De skal arbejde ud fra 2 baser, hvor der er telte med borde – kaffemaskiner og deslige.

Vores opgave lyder på at være “hygge-onkler/tanter” for de unge mennesker.
Det vil sige at sørge for kaffebrygning – hygge – oprydning – ro og orden i teltene.

Så opgaven skal selvfølgelig varetages af nogen, der er sociale og gerne vil de unge. Og her kommer vi ind i billedet.
Her havde man i 2018 vagt i 3 X 8 timer, fordelt på vagter fra kl. 7 til kl. 15 og fra kl. 9 til kl. 17